KONCOVÁ UŽIVATELSKÁ SMLOUVA (EULA)

CARBAX OS

1. Všeobecné podmínky

A. Zařízení CARBAX na kterém je nainstalován software a operační systém CarBaxOS (dále jako „software“), dokumentace, grafické rozhraní, jednotlivé grafické části, obsah a jakákoli data, která se nacházejí v zařízení CARBAX již předinstalovaná jsou licencována, ne prodávána, Vám od CarBax, s.r.o. , pro použití striktně pouze pod podmínkami, které jsou zmíněny v následující smlouvě. Souhlasíte s tím, že tyto podmínky jsou platné pro hardware, software značky CARBAX a pro hardware a software, který může být předinstalován ve Vašem zařízení CARBAX, pouze v případě, že daný produkt nepřichází s dodatečnou smlouvou, v tom případě daná smlouva upravuje podmínky použití daného produktu. CarBax, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit interní hardware nebo předinstalovaný celý nebo část softwaru bez předchozího upozornění. Toto se vztahuje na možnost, že rozdílná zařízení CARBAX mohou být dodávána s odlišnou verzí předinstalovaného softwaru.

B. CarBax, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu této smlouvy bez předchozího upozornění.

C. CARBAX může zpřístupnit v budoucnu aktualizace nebo upgrade předinstalovaného softwaru na Vašem zařízení CARBAX. Tyto budoucí aktualizace nemusí nutně obsahovat všechny stávající funkce, vzhled nebo nové funkce, které budou podporovány budoucími nebo jinými modely zařízení CARBAX.

2. Dovolené smluvní použití a definice

Omezení použití

Tato smlouva Vám nedovoluje a souhlasíte, že nebudete instalovat, používat nebo provozovat software CARBAX na žádném jiném než značkovém CARBAX systému nebo hardwaru a nebudete ani umožňovat jiným, aby tak učinily. Také nemůžete prodávat, pronajímat, lízovat, licencovat nebo redistribuovat software CARBAX.

Žádné reverzní inženýrství

Zavazujete se, že nebudete Vy ani nebudete nikomu jinému umožnovat kopírování, rozebírání, pokusy o derivaci zdrojového kódu, reverzní inženýrství, dekódování, upravování nebo vytváření odvozených aplikací nebo zařízení na základě softwaru a zařízení CARBAX.

3. Výluka ze záruk

A. Tato smlouva je platná až do odvolání. Vaše práva vyplývající z této smlouvy budou automaticky ukončena nebo jiným způsobem zrušena bez oznámení ze strany CARBAX pokud nedodržíte podmínky stanovené v této smlouvě.

B. V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PODLE ZÁKONA SOFTWARE A SLUŽBY CARBAX JSOU PROVOZOVÁNY A DODÁVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHO.

C. CARBAX NEZARUČUJE VÁŠU SPOKOJNOSŤ S POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB CARBAX, ANI TO, ŽE FUNKCIE KTORÝMI ZARIADENIE DISPONUJE BUDÚ SPĹNAŤ VAŠE POŽIADAVKY, ANI TO, ŽE POUŽÍVANIE ZARIADENIA BUDE NEVYHNUTNE NEPRETRŽITÉ ALEBO BEZ CHÝB, ANI TO, ŽE VŠETKY SLUŽBY BUDÚ STÁLE DOSTUPNÉ , ANI TO , ŽE ZAŘÍZENÍ, SOFTWARE A SLUŽBY CARBAX BUDOU KOMPATIBILNÍ S JAKÝMKOLIV HARDVÉREM, SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI TŘETÍ STRANY, ANI TO, ŽE CHYBY V HARDVERU NEBO SOFTWARE.

D. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA KTERÁ BYLA ADRESOVÁNA OD CarBax, s.r.o. NEBO AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE CARBAX NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU.

E. OMEZENÉ RUČENÍ. DO PLNÉ MÍRY, KTEROU POVOLUJE ZÁKON, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CARBAX NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ, NEBO JINÉ NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZAMEZENÍ, BEZ OMEZENÍ, BEZ OMEZENÍ CHODU SPOLOČNOSTI ALEBO OBCHODU ALEBO INÉ OBCHODNÉ ŠKODY VZNIKUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA ZARIADENIA, SOFTVÉRU A SLUŽIEB CARBAX, TIEŽ V SPOJENÍ S INÝM HARDVÉROM, SOFTVÉROM A SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA MOŽNOSTI VZNIKU ŠKODY POUŽÍVANÍM V DANOM PROSTREDÍ A ZA DANÝCH OKOLNOSTÍ.