CarBaxChange

CarBaxChange

Menička bankoviek

Menička bankoviek CarBaxChange vie rozmieňať až 3 typy bankoviek na dva druhy mincí. Okrem bankoviek vie akceptovať mince, ktoré tiež rozmieňa na drobné. Okrem klasického rozmieňania je možné meničku CarBaxChange vybaviť systémom predaja a nabíjania vernostných bezhotovostných kariet CarBaxCard, vrátane vernostného systému zliav pre zákazníkov, na základe výšky nabitého kreditu.

Medzi dalšiu výbavu patrí tlačiareň dokladov o zaplatení pre zákazníkov a pre vyššie pohodlie je možné pridať platobný POS terminál s možnosťou bezkontaktých platieb prostredníctvom kariet VISA, MasterCard alebo Apple a Google Pay.

Rozmieňanie bankoviek na 2 typy mincí alebo žetónov

Akceptácia až 3 typov bankoviek

Rozmieňanie 2 typov mincí

Predaj a nabíjanie vernostných kariet CarBaxCard

Tlač dokladu o zaplatení

E-mailové notifikácie a vzdialený prístup cez internet

Vlastnosti zariadenia

Rozmieňanie bankoviek na dva typy mincí alebo žetónov

Zariadenie CarBaxChange obsahuje dva výdajné hoppery na mince, čo umožnuje rozmieňanie bankoviek a mincí až na dva nominály.

Predaj a nabíjanie vernostných kariet CarBaxCard

Menička bankoviek CarBaxChange je možné vybaviť systémom predaja a nabíjania vernostných kariet CarBaxCard. A naviac je možné nastaviť bonusový kredit pre zákazníka pri nabíjaní karty na základe výšky nabitého kreditu.

Plnofarebný LCD displej

Plnofarebný displej pre výber z požadovaných funkcii zariadenia - rozmieňanie bankoviek, predaj vernostnej karty alebo nabitie vernostnej karty. Prehľadné a ľahko pochopiteľné menu zabezpečuje rýchle transakcie a vyššie pohodlie pre Vašich zákazníkov pri interakcii s meničkou.

Tlačiareň dokladov

Zariadenie CarBaxChange je možné vybaviť aj tlačiarňou dokladov o zaplatení. Vytlačený doklad obsahuje všetky potrebné náležitosti vrátane popisu transakcie (napr. nabitie kreditu vernostnej karty) alebo spôsob platby (hotovosť alebo platobná karta).

Platobné systémy

Platobný POS terminál

Platobný terminál pre bezkontaktnú platbu alebo platbu vložením karty s čipom. Terminál umožnuje bezhotovostnú platbu napríklad za predaj vernostnej karty alebo nabitie kreditu vernostnej karty CarBaxCard. Terminál akceptuje všetky karty VISA, MasterCard alebo platbu mobilnými zariadeniami, ktoré podporujú Apple a Google Pay.

Čítačka bankoviek

Čítačka bankoviek môže akceptovať až 3 typy bankoviek. Vložené bankovky menička rozmieňa na mince alebo ich môže akceptovať ako platbu v hotovosti za predaj alebo nabitie vernostných kariet CarBaxCard.

Mincovník

Elektronický mincovník môže akceptovať až 3 typy mincí. Menička vie vložené mince rozmeniť na menšie nominály alebo ich môže akceptovať ako platbu v hotovosti za predaj alebo nabitie vernostných kariet CarBaxCard.

Podívejte se také na Českou verzi stránky produktu CarBaxChange

Take also look at English version of this product page for CarBaxChange