Spolupráca - Obchodný partner

Kto sme

CarBax je spoločnosť postavená na prieniku historickej skúsenosti a špičkových moderných technológii. Viac než 30 ročná história formovala vývoj a invenciu, vďaka ktorým dnes vieme poskytovať unikátne all-in-one riešenia, ktoré nie sú iba špičkovou umývacou technikou, ale predstavujú synergiu in-house vyvíjaného softvéru, umývacích zariadení a čistiacej chémie. Výsledkom je ideálne užívateľské rozhranie, ktoré považujeme za kľúčovú vlastnosť našich produktov.

Prečo s nami

Nielen prvotriedna kvalita, ale aj jednoduchá obsluha, prevádzka a servis definujú pridanú hodnotu našich riešení, čo je mimoriadne cenné obzvlášť v segmente čistiacej techniky. Aj preto sme boli schopní maximalizovať zákaznícky komfort, ktorý sa nestráca ani v prípade ojedinelých porúch, ktoré vďaka presnej diagnostike, vlastnému vývoju a výrobe vieme riešiť pri minimálnych odstávkach zariadení. Uvedomujeme si, že technologický pokrok je nezastaviteľný. V dôsledku toho navrhujeme naše technologické riešenia tak, aby odolávali času čo najlepšie. Príkladom môže byť vysoká modularita našich zariadení, či neustále sa vyvíjajúci softvér. Uvedené oceňujú predovšetkým naši zákazníci a klienti, ktorí nám pomáhali významne rásť aj v čase podstatne obmedzeného obchodu a mobility v dôsledku pandémie COVID - 19.

Koho hľadáme

Pozitívna spätná väzba od rozrastajúcej sa komunity CarBax, nás primäla k zásadnému rozhodnutiu expanzie na ďalšie európske trhy, pre ktoré dnes hľadáme obchodných partnerov, ktorí by sa chceli podieľať na úspešnom príbehu spoločnosti CarBax.

Napíšte nám

Kontaktujte nás e-mailom na adresu info@carbax.com alebo telefonicky na 037 77 84 111.