CENOVÁ PONUKA

zAŠLEME VÁM indikatívnu cenovú ponuku

Pre vytvorenie cenovej ponuky nám zavolajte alebo zašlite email s bližšími informáciami o Vašom projekte alebo vyplňte kontaktný formulár.

V prípade, že budeme potrebovať ďalšie informácie, budeme Vás spätne konktaktovať.


Tel. číslo

+421 (0)37-7784111

Email

info@carbax.com


kontaktný formulár

Meno a priezvisko *
Meno a priezvisko
Spracovanie osobných údajov *
*Týmto udeľujem súhlas firme CarBax, s.r.o. so spracovaním mojich osobných údajov v dotazníku a osobných údajov získaných z tejto stránky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.